Brädstapeln

BRÄDSTAPELN

Genom utvecklingen av kvarteret Brädstapeln och Trygg-Hansa-huset skapas en ny knutpunkt på Kungsholmen. Fastighetsägarnas vision är att skapa ett levande kvarter som lämnar avtryck i Stockholms stadsbild. Brädstapeln ska väcka känslor och locka till möten, en levande plats med affärer, kaféer och restauranger. Läs mer om Projektet Brädstapeln.
Se bildgalleri.

 

kontor_ikon
KONTOR

Kontoren kommer fortsatt vara en central del i kvarteret, anpassade för de krav som samtida företag ställer på sin arbetsplats.

handelsplats_ikon
HANDELSPLAN

Vi kommer att öppna upp de underjordiska planen och paviljongen som idag är stängda för allmänheten.

park_ikon
PARK

Området ska bli mer tillgängligt och öppnas tydligare mot Fleminggatan för att bjuda in allmänheten.

TIDSPLAN

FÖR DET NYA KVARTERET BRÄDSTAPELN

Ambitionen är att det nya kvarteret Brädstapeln ska bli tillgängligt i omgångar under 2018 och 2019.

FRÅGOR & SVAR

KVARTERET SKA BLI MER TILLGÄNGLIGT, VAD BETYDER DET EGENTLIGEN?

Idag är kvarteret Brädstapeln en anonym och stängd plats som skärmar av Kungsholmen från City genom att utgöra en barriär för de tusentals kungsholmsbor och besökare som rör sig i området.

Vi vill öppna upp parken och göra den mer tillgänglig för alla, vi bygger om en lokal, som innehar storleken av en fotbollsplan till butiks- och serviceytor samtidigt som vi välkomnar stockholmarna att ta del av utsikten över Stockholm från taket.

Kvarteret går från att vara en plats människor passerar till en knutpunkt som kopplar ihop Kungsholmen med City och andra delar av Kungsholmen och Vasastan.

VILKA PROBLEM FINNS DET MED DAGENS UTFORMNING AV KVARTERET?

Idag är det en stängd plats som skärmar av Kungsholmen från stadskärnan. Det upplevs även som en ytterligare händelselös plats på väg upp mot Fridhemsplan eller ned mot Kungsholmstorg. Kvarteret utgör en barriär för de tusentals kungsholmsbor och besökare som rör sig i området. Det finns många vägar som tar dig förbi Brädstapeln men få anledningar att stanna kvar i dagsläget. Med vårt förslag vill vi ändra på det och göra detta till en självklar knutpunkt på Kungsholmen. Vidare vill vi bemöta och förändra att området kan uppfattas som otryggt.

NÄR BERÄKNAS PROJEKTET VARA KLART?
Vi som fastighetsägare kommer verka för att själva byggarbetet ska gå så smidigt som möjligt för både nya och befintliga hyresgäster. Mer exakta tidpunkter kommer att kommuniceras via denna hemsida; bradstapeln.se