BRÄDSTAPELN

Genom utvecklingen av kvarteret Brädstapeln skapas en ny knutpunkt på Kungsholmen. Vår vision är att skapa ett levande kvarter som lämnar avtryck i Stockholms stadsbild. Brädstapeln ska väcka känslor och locka till möten, en levande plats med affärer, kaféer och restauranger.

 

 

Kontor Brädstapeln
KONTOR

Kontoren kommer fortsatt vara en central del i kvarteret, anpassade för de krav som samtida företag ställer på sin arbetsplats.

Handelsplan Brädstapeln
HANDELSPLAN

Vi kommer att öppna upp de underjordiska planen och paviljongen som idag är stängda för allmänheten.

Park Brädstapeln
PARK

Området ska bli mer tillgängligt och öppnas tydligare mot Fleminggatan för att bjuda in allmänheten.

FAQ

VARFÖR MÅSTE BYGGNADEN GÖRAS OM?

Trygg-Hansa-huset är en av Stockholms arkitektoniska skatter. Ursprungsarkitekterna Tengbom och Salamon förverkligade en fantastisk idé då de ritade byggnaden, nu vill vi förverkliga en vision där platsen åter blir relevant och älskad.

För att det ska vara möjligt vill vi addera en tillbyggnad som tar vara på de befintliga styrkor som kvarteret har, samtidigt som vi adderar en arkitektur av högsta klass som skapar ett nytt landmärke i Stockholm och lämnar avtryck i stadsbilden

HUR KOMMER DE BOENDE I OMRÅDET PÅVERKAS?

Den här delen av Kungsholmen saknar i dag en tydlig knutpunkt. Det vi vill ändra på. Genom att öppna större delar av  platsen, som tidigare varit reserverad för dem som arbetat i kvarteret, hoppas vi kunna tillföra både service i form av butiker, men också en arkitektur i världsklass som kommer att göra kvarteret till ett landmärke i Stockholm.

NÄR BERÄKNAS PROJEKTET VARA KLART?

Vi som fastighetsägare kommer verka för att själva byggarbetet ska gå så smidigt som möjligt för både nya och befintliga hyresgäster. Mer exakta tidpunkter kommer att kommuniceras via projektets hemsida.