BRÄDSTAPELNS FRAMTID – VAD VI VILL GÖRA

NY KNUTPUNKT PÅ KUNGSHOLMEN

Kungsholmen är unikt med sina tolv broar som binder samman stadsdelen med Stockholm city. Från St: Eriksbron till Vasastan och från Kungsbron till cityterminalen. Däremellan finns Brädstapeln – ett unikt kvarter känt för sin tidstypiska arkitektur. Men stadsdelen saknar en knutpunkt som får människor att vilja stanna kvar. Det vill vi ändra på genom att addera ett nytt landmärke med arkitektur av världsklass.

EN MODERN PLATS FÖR STOCKHOLMARNA

Förut var området en symbol för framtiden. Ursprungsarkitekterna Anders Tengbom och Stefan Salamon förverkligade en idé om hur en modern arbetsplats skulle se ut när de ritade huset åt Trygg Hansa på 70-talet. Men tiden har kommit ikapp både huset och platsen.

Nu vill vi göra Brädstapeln modern igen och inkludera stockholmarna. Genom att skapa nya ytor som möter kraven från dagens företag och besökare kan vi öppna upp och förverkliga flera av de dolda skatter som tidigare exkluderat dem som inte arbetat i kvarteret

undersida_manuelle

NY TILLBYGGNAD AV ARKITEKTEN MANUELLE GAUTRAND

Vi bygger nytt på taken till de nuvarande byggnaderna på ett sätt som visar att tillbyggnaden är av en annan epok och av minst lika hög arkitektonisk kvalitet som de existerande byggnaderna. Men med en helt egen karaktär.

En av grundpelarna i huset är hexagonen. Arkitekten Manuelle Gautrand, som i samarbete med arkitektkontoret Equator har ritat det nya förslaget, har också använt den geometriska formen för att skapa en brygga mellan gammalt och nytt.

Manuelle har även tagit inspiration från pappersvikningskonsten origami. Det skapar en lätthet i den nya konstruktionen och i de hålrum som uppstår i de origamiska vecken kommer vi att anlägga grönområden där allmänheten kommer att få möjlighet att njuta av utsikten över Stockholm.

Läs mer om arkitekten Manuelle Gautrand ›

VI SKAPAR NÅGOT NYTT

Det är på tiden att Stockholm slutar förknippa kvarteret med ett enskilt företag. Vi vill skapa något som är mer än ett monument. Vi vill ta vara på kvarterets möjligheter; närhet till vatten och parker, tillgång till taken och toppläge för restauranger. Påbyggnationen kommer att landa lätt, med distinkta kontaktytor mot det trygga och stabila arvet från några av Sveriges främsta arkitekter, samtidigt som byggnaden ges en självklar plats i Stockholms karaktäristiska stadssilhuett.

kontor_ikon
KONTOR

Kontoren kommer fortsatt vara en central del i kvarteret, anpassade för de krav som samtida företag ställer på sin arbetsplats.

handelsplats_ikon
HANDELSPLAN

Vi kommer att öppna upp de underjordiska planen och paviljongen, i direkt anslutning till Fleminggatan.

park_ikon
PARK

Området ska bli mer tillgängligt och öppnas tydligare mot Fleminggatan för att bjuda in allmänheten.