NU – PLATSEN IDAG

Brädstapeln är präglat av de ideal som var tongivande då byggnaderna ritades på 70-talet. Kvarteret är en symbol för sin tids bild av den moderna arbetsplatsen; ett stort kontor för ett stort företag.

DOLDA TILLGÅNGAR

Tanken var att kvarteret skulle avvika från den klassiska arkitekturen i området, med kraftfulla och vågade materialval som stål, glas och betong. Det har satt sin tydliga prägel på kvarteret som idag är isolerat från omgivningen. Som ett resultat döljer kvarteret många av sina verkliga tillgångar och uppfattas som ödsligt på kvällstid med sina stora och outnyttjade ytor.

Parken, som ritats av landskapsarkitekten Holger Blom, döljs bakom en mur och syns knappt från gatan. Det skapar en gräns mellan vad som ansågs tillhöra dem som arbetade i huset, och dem som vistades utanför.

Inuti och under kvarteret finns flera delar som få känner till, exempelvis finns en stor gymnastiksal som använts av de anställda på Trygg-Hansa. Och under hela kvarteret finns stora lokaler som inte används.

TA VARA PÅ DET SOM REDAN FINNS I KVARTERET BRÄDSTAPELN

Vi vill ta vara på det som Brädstapeln idag gömmer undan från stockholmarna, samtidigt som vi uppdaterar kontor, platser och utrymmen efter de krav som ställs på en arbetsplats och en mötesplats idag. Vi vill att Brädstapeln ska kännas modern, trygg och välkomnande.

Fr.o.m. Januari 2017 är fastigheten certifierad enligt BREEAM In USE.

FRAMTID – VAD VI VILL GÖRA

Vi vill göra Brädstapeln modern igen och inkludera stockholmarna, vi vill skapa nya ytor som möter kraven från dagens företag och besökare.

pil

NU – PLATSEN IDAG

Brädstapeln är präglat av de ideal som var tongivande då byggnaderna ritades på 70-talet. Kvarteret är en symbol för sin tids bild av den moderna arbetsplatsen.

pil

DÅ – HISTORIA

Efter tolv års skissarbete och fyra års byggande stod huset klart. Året var 1976, och detta var då ett av dåtidens mest påkostade kontorsbyggen.

pil