PARK

En park sammanbinder kvarteret Brädstapeln, som ritades av den erkände landskapsarkitekten och stadsträdgårdsmästaren Holger Blom. Parken har idag en anonym tillvaro då den är dold bakom en mur.

PARKEN BLIR MER TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN

Området ska bli mer tillgängligt och öppnas tydligare mot Fleminggatan för att bjuda in allmänheten. Parkens mest signifikanta drag – konstverket ”Noas dans” och dammen – bevaras i nuvarande tappning, och dammens kanal förlängs med en upphöjd plantering vid slutet.

I parkens östra del läggs en träbelagd yta med möbler för uteservering. Nya träd planteras i rader intill atriumgården. En brygga intill parken ska förstärkas och skapa rörelsemönster som lyfter fram parken.

För utveckling av parken samarbetar vi med arkitekten Johan Paju på Fojab Arkitekt AB ›

kontor_ikon
KONTOR

Kontoren kommer fortsatt vara en central del i kvarteret, anpassade för de krav som samtida företag ställer på sin arbetsplats.

handelsplats_ikon
HANDELSPLAN

Kungsholmens nya knutpunkt. En urban oas med plats för mat, möten, hälsa och handel.

park_ikon
PARK

Området ska bli mer tillgängligt och öppnas tydligare mot Fleminggatan för att bjuda in allmänheten.