PROJEKTET BRÄDSTAPELN

SÅ TAR VI KVARTERET IN I FRAMTIDEN

Stadsbyggnadsnämnden godkänner utvecklingsförslaget för kvarteret Brädstapeln

Den 18 april, 2018  beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för kvarteret Brädstapeln. Förslaget har tagits fram i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret och är ritat av den franska arkitekten Manuelle Gautrand och svenska arkitektkontoret Equator. Vi är glada och stolta över att vårt förslag blir verklighet och ser fram emot att realisera vår vision om en öppnare, och mer tillgänglig plats som skapar en koppling mellan centrala Stockholm och Kungsholmen.

Utvecklingen av projektet Brädstapeln på Kungsholmen, är ett gemensamt samarbete mellan fastighetsägarna Areim och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Areim äger Brädstapeln 16 genom fonden Areim Fond II och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv äger Brädstapeln 13.

Redan när kvarteret förvärvades av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv på 60-talet var det en plats för banbrytande arkitektur. När Areim förvärvade Brädstapeln 16, 2014, togs nästa steg i att skissera på hur man skulle kunna göra om Brädstapeln till något nytt och addera en pusselbit som stadsdelen saknade.  Fastighetsägarna vill nu tillsammans utveckla kvarteret och förverkliga områdets fulla potential. Skapa ett nytt landmärke och en knutpunkt som bjuder in människor istället för att stänga ute besökare – och samtidigt lämna avtryck i Stockholms stadsbild med högklassisk arkitektur.

VISION

Fastighetsägarnas vision är att skapa ett levande kvarter som lämnar avtryck i Stockholms stadsbild. Brädstapeln ska väcka känslor och locka till möten, en levande plats med affärer, kaféer och restauranger. En ny knutpunkt på Kungsholmen.

TIDSPLAN

FÖR DET NYA KVARTERET BRÄDSTAPELN

Ambitionen är att det nya kvarteret Brädstapeln ska bli tillgängligt i omgångar under 2018 och 2019.

FRAMTID – VAD VI VILL GÖRA

Vi vill göra Brädstapeln modern igen och inkludera stockholmarna, skapa nya ytor som möter kraven från dagens
företag och besökare.

pil

NU – PLATSEN IDAG

Brädstapeln är präglat av de ideal som var tongivande då byggnaderna ritades på 70-talet. Kvarteret är en symbol för sin tids bild av den moderna arbetsplatsen.

pil

DÅ – HISTORIA

Efter tolv års skissarbete och fyra års byggande stod hus
et klart. Året var 1976, och detta var då ett av dåtidens mest påkostade kontorsbyggen.

pil

Brädstapeln