TIDSPLAN FÖR BRÄDSTAPELN

UTSTÄLLNING OM BRÄDSTAPELN PÅ STADSBYGGNADSKONTORET
19 oktober och den 16 november
UTSTÄLLNING I PAVILJONGEN I BRÄDSTAPELN
24 oktober – 10 december


HANDELSPLANET I BRÄDSTAPELN

Andra kvartalet

TIDSPLAN FÖR DET NYA KVARTERET BRÄDSTAPELN

Ambitionen är att det nya kvarteret Brädstapeln ska bli tillgängligt i omgångar under 2018 och 2019. Handelsplanet under marken  är preliminärt beräknat att vara färdigställt under det andra kvartalet. 

LÄS MER OM PROJEKTET BRÄDSTAPELN